Wykładowcy

Lp.

Nazwisko i imię pracownika

Przedmiot wykładany

1.

prof. Michońska-Stadnik Anna
 

Podstawy dydaktyki; Dydaktyka języka angielskiego na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym; Ewaluacja w dydaktyce języka angielskiego; Teoria akwizycji języka angielskiego; Elementy językoznawstwa; Seminarium licencjackie

2.       

dr hab. Bruś Teresa

Elementy literatury angielskiej; Historia i kultura angielskiego obszaru językowego; Gospodarka i rynek krajów anglojęzycznych; Seminarium licencjackie

3.  dr hab. Szalonka Katarzyna Podstawy marketingu; Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii; Zarządzanie promocją
4.  dr Baczyńska Magdalena Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne; Angielski w sądownictwie i przepisach prawnych; PNJA: zintegrowane sprawności językowe
5.  dr Banaszkiewicz Adam Prawo oświatowe

6.      

dr Greń Paweł

Teoria komunikacji społecznej i interpersonalnej

7.      

dr Drejer Fryderyk

BHP i ergonomia w edukacji; Wprowadzenie do pedagogiki; Współpraca pedagogiczna z rodziną

8.      

dr Dżygóra Wiktor

Biomedyczne podstawy rozwoju

9.       

dr Miedzińska Beata
mgr Gorzelak Małgorzata

Psychologia; Psychologia rozwojowa i osobowości; Podstawy psychologii klinicznej

10.   

dr Kowalczyk-Twarowski Krzysztof

PNJA-fonetyka; PNJA-zintegrowane sprawności językowe; Elementy literatury amerykańskiej; Historia i kultura amerykańskiego obszaru językowego; Gospodarka i rynek współczesnej Ameryki

11.   

dr Morawski Karol

Podstawy filozofii; Etyka zawodowa

12.   

dr Sradomska Katarzyna

Gramatyka praktyczna i opisowa języka angielskiego; Gramatyka kontrastywna języka angielskiego; Gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego; Nowoczesne technologie w nauczaniu dzieci języka angielskiego

13.   

dr Szewczuk-Sadowska Marcelina

Gramatyka praktyczna i opisowa języka niemieckiego; Niemiecki w technice i technologii; PNJN: pisanie akademickie; Tłumaczenia symiltaniczne i konsekutywne; Tłumaczenia tekstów specjalistycznych

14. dr Tatarczuk Aneta Tłumaczenie tekstów specjalistycznych: prawo i gospodarka, Tłumaczenie tektów specjalistycznych: technika, logistyka, ekonomia, Angielski w finansach i bankowości, Angielski w technice i technologii, Angielski w rozmowach handlowych i negocjacjach, Seminarium licencjackie

15.   

dr Telążka Beata

PNJA-zintegrowane sprawności językowe; PNJA-konwersacje

16.   

dr Zaprucki Józef

Gospodarka i rynek Niemiec, Austrii i Szwajcarii; Życie polityczne Niemiec, Austrii i Szwajcarii: instytucje, osobowiści, spory; Seminarium licencjackie

17.   

dr Zieja Elżbieta

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami

18.   

dr inż. Fjałkowski Zbigniew
dr inż. Januszewicz Jerzy
dr inż. Lewandowski Tadeusz

Technologia informacyjna

19 mgr Cel Tomasz PNJN: słuchanie; PNJN: konwersacje; PNJN: zintegrowane sprawności językowe; Tłumaczenia tekstów specjalistycznych; Język niemiecki
20 mgr Kanecki Przemysław Angielski w śwadczeniach medycznych i pielęgnacyjnych
21. mgr Ksiądzyna Rafał Emisja głosu; Sztuka autoprezentacji; Autoprezentacja i wystapienia publiczne 
22. mgr Mędrak Marta Angielski w hotelarstwie i gastronomii; PNJA: słuchanie; Język angielski
23. mgr Muffett Christopher  PNJA: konwersacje
24. mgr Surowiec-Gadzimska Katarzyna Angielski w biurze, urzędach i administracji; PNJA: słuchanie; PNJA: pisanie akademickie; PNJA: konwersacje; PNJA: zintegrowane sprawności językowe; Słownictwo
25. mgr Wachowicz Monika PNJA: zintegrowane sprawności językowe; Gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego; Język angielski 

26.   

mgr Wrzesień Ida

PNJA: pisanie akademickie; PNJA: zintegrowane sprawności językowe; Idiomy i czasowniki złożone; Teksty użytkowe

27. mgr Ziarkowski Jacek PNJA: zintegrowane sprawności językowe
28. mgr Bebech Olga Język rosyjski
29. mgr Grobelska Weronika Język hiszpański

30.   

dr Falkenberg Jacek
dr Jonak Tomasz
mgr Harapin Leszek
mgr Lara Wojciech
mgr Nyc Małgorzata
mgr Stanaszek Monika

Wychowanie fizyczne

design by : LEMONPIXEL.pl