O Wydziale

Struktura organizacyjna Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej obejmuj dwa wydziały: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydział Przyrodniczo-Techniczny. 587 studentów studiujących na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych pobiera naukę na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia ze specjalnością filologia angielska, filologia ze specjalnością filologia germańska oraz pedagogika.
Baza materialna i dydaktyczna Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze obejmuje część obiektów po byłej Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Uczelnia posiada teraz, zlokalizowane w jednym miejscu, obiekty tworzące miasteczko akademickie, położone na 12 hektarach zadbanych terenów zielonych. Zakończenie procesu inwestycyjnego architektonicznej adaptacji budynków dydaktycznych (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych), pozwoli również na pełne wykorzystanie nowoczesnej biblioteki, kompleksu sal gimnastycznych i basenu. Na terenie campusu uczelni znajdują się także garaże i parkingi dla pracowników oraz parkingi dla studentów. Wszystkie wymienione obiekty znajdują się na terenie wydzielonego, ochranianego campusu KPSW, który ma własną niepowtarzalną architekturę zieleni, i w którego skład wchodzą budynki, posiadające unikatowe walory architektoniczne.
W budynku nr 11 oprócz sal dydaktycznych znajduje się bufet oferujący posiłki garmażeryjne. Drugi bufet znajduje się w budynku nr 3, w którym jest również punkt ksero dostępny dla studentów.

Zlokalizowany blisko budynków uczelni (ok. 100 m) akademik "Pod jeleniami" (własność KPSW od 2007 r.) zapewnia możliwość zakwaterowania 240 studentów zamiejscowych, w jedno-, i dwuosobowych pokojach oraz w apartamentach dwu-, trzy- i czteroosobowych. Akademik przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych posiadając platformę umożliwiającą dostanie się na parter, gdzie kwaterowane są osoby niepełnosprawne. W pokojach gościnnych akademika zakwaterowanie mogą znaleźć zamiejscowi wykładowcy. W czasie wakacji studentom i pracownikom zamiejscowym oferowane są, po atrakcyjnych cenach, dłuższe pobyty wraz z rodzinami, chcącymi poznać bliżej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej oraz Jelenią Górę i jej okolice. Na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  studenci mogą korzystać z Internetu bezprzewodowego.

Uczelnia prowadzi międzynarodową wymianę studentów. W ramach Programu Erasmus mogą oni wyjeżdżać na stypendia do Liberca, Brna, Dundee (Wielka Brytania), Bambergu, Rotterdamu, Erzurum (Turcja) i Hanau (Niemcy). Dodatkowo każdy student może: uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach, w kołach naukowych, być wybieranym do Senatu KPSW, Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, samorządu studenckiego KPSW oraz może aktywnie uczestniczyć w życiu Uczelni.

Każdy student spełniający warunki Regulaminu pomocy materialnej może ubiegać się o stypendium: specjalne, socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe, za wyniki w sporcie, za wyniki w nauce.
Po ukończeniu studiów, oprócz dyplomu, absolwenci otrzymują suplement, który zawiera pełny opis wiedzy i umiejętności nabytych w toku studiów. Absolwenci Wydziału mogą kontynuować kształcenie II stopnia na uczelniach w kraju i za granicą.

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
design by : LEMONPIXEL.pl