Kalendarium wydarzeń

• Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

26.10.2015

Spotkanie organizacyjne członków Koła Naukowego Komunikacji Wizerunkowej

W poniedziałek odbyło się pierwsze w tym roiku spotkanie Koła. Podczas zebrania wybrano nowych członków Zarządu Koła,  omówiono zadania na najbliższy czas oraz zasady pracy.

18.11.2015

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej brali udział w organizacji Karkonoskich Otrzęsin.

Należący do Koła Naukowego Komunikacji Wizerunkowej  Studenci uczestniczyli w organizowaniu studenckiego święta – Karkonoskich Otrzęsin. Zajmowali się promocją przedsięwzięcia, a w szczególności produkcją filmu promującego wydarzenie.   

17.11.2015

Niecodzienne zajęcia dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Na prośbę prowadzącego zajęcia z przedmiotu zarządzanie sytuacją kryzysową (profesora Franciszka Mroczki)  został zrealizowany pokaz pomieszczeń i wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Jeleniej Góry. Panowie Włodzimierz Belta i Marek Wasilewski (pracownicy Centrum) zapoznali słuchaczy  z dokumentacją oraz zasadami działania Centrum we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego. Zajęcia te zostały zrealizowane dla studentów trzeciego roku kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

26-28.11.2015

Dr Oliwia Tarasewicz-Gryt oraz dr Stefan Ludwin promowali Uczelnię na Ukrainie

Przedstawiciele nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych wraz
z przedstawicielami Wydziału Przyrodniczo-Technicznego (dr. Andrzejem Błachno i dr Jackiem Falkenbergiem) podpisali porozumienia z uczelniami ukraińskimi. Przedstawiciele naszej uczelni spotkali się z rektorami i pracownikami  Narodowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie oraz Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Winnicy.

02.12.2015

Studenci administracji oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na rozprawie sądowej.

Dzięki życzliwości rzecznika prasowego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze – Sędziego Andrzeja Wieji – studenci uczestniczyli, jako obserwatorzy, w procesie karnym. Oskarżonemu przedstawiono szereg zarzutów: odpowiadał za nielegalne posiadanie narkotyków, prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających oraz dopuszczenie się aktów przemocy wobec funkcjonariusza policji.

07.12.2015

Walne zgromadzenie członków Koła Naukowego Radio NaGłos.

Odbyło się zebranie, podczas którego zatwierdzono statut, wybrano władze koła oraz przyjęto plan działań na najbliższy semestr.

14.12.2015

Promocja monografii „Uzdrowiska Dolnego Śląska. Wizerunek-marketing-media”.

Studenci wszystkich roczników dziennikarstwa i komunikacji społecznej uczestniczyli w organizowaniu konferencji promującej książkę wydaną pod redakcją dr Marioli Szybalskiej-Taraszkiewicz oraz profesorów Aleksandra Woźnego i Mariana Ursela. Zaangażowani w przedsięwzięcie studenci brali udział w inscenizacji, wykonywali zadania fotoreporterskie oraz opiekowali się przybyłymi gośćmi.

15.12.2015

Odbyło się kolejne zebranie członków Koła Naukowego Komunikacji Wizerunkowej

Podczas spotkania stworzono plan działań na zbliżający się semestr letni oraz opracowano preliminarz wydatków na rok 2016.

17-18 lutego 2016 r.

Koło  Naukowe Komunikacji Wizerunkowej na targach w Warszawie. 

Studenci należący do koła naukowego wyjechali na Międzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw. To prestiżowe wydarzenie, w którym brało udział ponad 700 wystawców. Podczas targów odbywały się także warsztaty i seminaria. Studenci KPSW uczestniczyli w spotkaniu z Jerzym Owsiakiem.

15 marca 2016

Studenci  uczestniczyli a w XXV sesji jeleniogórskiej Rady Miejskiej.

We wtorek 15 marca Leszek  Wrotniewski – Przewodniczący Rady Miejskiej -  powitał studentów  dziennikarstwa i komunikacji społecznej, którzy przybyli na sesję. Studenci chcą poznać zasady funkcjonowania samorządu, jak również poznać aktualne problemy miasta, w którym mieści się uczelnia.

18.04.2016

Spotkanie z maturzystami w "Żeromie".

Studenci i wykładowcy Karkonoskiej  spotkali się z maturzystami LO im Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze. 

Zgodnie z zasadą, że najlepiej uczyć bawiąc, oprócz zabawnych opowieści o życiu studenckim i przygodzie z radiem NaGłos dr Katarzyna Giereło – Klimaszewska zaprezentowała filmy zrealizowane przez studentów dziennikarstwa. Studenci Laura Gut i Krzysztof Lewandowski rozwiali kilka mitów dotyczących życia studenckiego. Na zakończenie dr Oliwia Tarasewicz - Gryt pokazała maturzystom, jak można wykorzystać technologię cyfrową do nauki i powtórek.  Serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Iwańcowi za zaproszenie.

19.04.2016

Po sesji

Studenci  dziennikarstwa i komunikacji społecznej  po raz kolejny wzięli udział w posiedzeniu Rady Miejskiej Jeleniej Góry.  XXVII  sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od relacji prezydenta na temat prac urzędu między sesjami. Omówiono m.in.: rozbudowę jeleniogórskiej strefy ekonomicznej, zapowiedź stałych kursów pociągu Pendolino relacji Jelenia Góra – Warszawa, plany inwentaryzacji oświetlenia w mieście oraz ogłoszenie konkursu na dyrektora teatru „Norwida”. Następnie nastąpiło obszerne wystąpienie przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej „Cieplice”, dotyczące działań jednostki, rozwoju uzdrowiska i dzielnicy oraz bezpieczeństwa. Kolejnym punktem obrad było głosowanie zmiany uchwały budżetowej ze względu na nadwyżkę, którą omówiła skarbnik urzędu.  Kolejne  głosowania dotyczyły zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta, powołania rady muzeum przy Muzeum Hauptmanna oraz podwyższenia wkładu zakładowego „Term Cieplickich”. Podczas  sesji zaprezentowano również zadania, na które przeznacza się środki PFRON. W tym miejscu prezydent zapowiedział powstanie w najbliższym czasie huśtawki integracyjnej, o którą w zeszłym roku interpelował radny Piotr Iwaniec wraz z naszym studentem Tomaszem Żylewiczem. Sesja zakończyła się rozpatrzeniem dwóch skarg mieszkańców względem urzędu oraz interpelacjami zgłoszonymi pod głosowanie na przyszłą sesję.

27.04.2016

Doskonały warsztat dziennikarski

Studenci I i II roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej przez dwa tygodnie doskonalili swój warsztat dziennikarski.  Zastępca Redaktora Naczelnego „Nowin Jelenigórskich” - Daniel Antosik – specjalnie dla studentów  przygotował cykl warsztatów, które rozpoczęły się 13 kwietnia. Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia: fotografia prasowa, ocena warstwy ilustracyjnej wybranego czasopisma, wybór tematów do samodzielnej realizacji, przygotowanie materiałów tekstowych, specyfika pracy zespołu redakcyjnego, współpraca dziennikarza z redaktorem/wydawcą etc.

16.05.2016 r.

Studenci wśród Radnych 

Studenci  dziennikarstwa i komunikacji społecznej po raz kolejny uczestniczyli w obradach Rady Miejskiej Jeleniej Góry.  Pod obrady Radnych trafiły  następujące projekty uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu Rady Miejskiej Jeleniej Góry,  zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016,  zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - ,,Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w Jeleniej Górze z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Jeleniej Góry. Ponadto przedstawiono Radnym informację dotyczącą prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta oraz  wydania  opinii o lokalizacji salonu gry bingo.

17.05.2016 r.

Inny, inni, obcy w ponowoczesnej Europie i Polsce

Uniwersytet Wrocławski  oraz Koło naukowe Agora , którym opiekuje się dr Janusz Maj   było  organizatorem   XI edycji seminarium: "Aksjologia w ponowoczesnej Europie". Podczas spotkania wykład poprowadził Jan Kirschenbaum pt. "Polski Żyd jako znacząco Inny - od antysemityzmu po egzotycyzację".  Oprócz wykładu, swoje wystąpienia zaprezentowali studenci Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz naszej Uczelni. Wszystkie wystąpienia znajdą swoje odzwierciedlenie w formie publikacji naukowej.

25.05.2016 r.

Między oskarżycielem a obrońcą

W Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze  zakończył się proces karny, w którym oskarżonej postawiono zarzut zabójstwa. Na Sali rozpraw – między ławą oskarżonych, a ławą prokuratorską znajdują się miejsca dla publiczności, które zajęli studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Studenci obserwowali proces, w którym przesłuchano świadków, wysłuchano mowy oskarżycielskiej i obrończej oraz ogłoszono wyrok.

01.06.2016 r.

Edyta Bagrowska – Rzecznik Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze była gościem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych .

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej wysłuchali dwóch wykładów, które były poświęcone zarządzaniu informacją w służbach mundurowych. E. Bagrowska opowiadała o specyfice i historii polskiej policji oraz o strategii komunikacyjnej. Znacząca część wykładów poświęcona była komunikacji kryzysowej oraz działaniom  wizerunkowym.

07.06.2016 r.

Kolejna edycja Święta Uczelni

Koło Naukowe Komunikacji Wizerunkowej było współorganizatorem Święta Karkonoskiej. Studenci brali udział w pracach związanych z  projektowaniem przedsięwzięcia oraz jego organizacją. Impreza trwała cały dzień, gdyż składała się z wielu wydarzeń: plebiscytu „Złote Żaczki”, koncertów oraz rywalizacji sportowych.

21.06.2016 r.

Ostatnie spotkanie przed  wakacjami

Członkowie Koła Naukowego Agora spotkali się, aby podsumować wyniki działalności. Wszyscy zgodnie przyznali, iż mimo krótkiego okresu działalności (Koło powstało w marcu br.)osiągnięcia są imponujące.  Udało się między innymi zorganizować wraz z Uniwersytetem Wrocławskim  konferencję naukową, przygotować  cykl spotkań seminaryjnych z udziałem zaproszonych gości oraz  wydać publikację naukową.

01.07.2016 r.

Konferencja: Razem czy osobno. Cudzoziemcy w przestrzeni UE.

Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zakończył opracowywanie programu konferencji, której celemjest przede wszystkim dyskusja i wymiana poglądów na temat wzajemnych relacji reprezentantów różnych narodów i kultur w przestrzeni Unii Europejskiej, zarówno w teraźniejszości, jak i przeszłości oraz przyszłości. Do udziału  zaproszono przedstawicieli wielu dyscyplin  - komunikacji, psychologii, socjologii, filozofii, prawa i ekonomii.

01.10.2016

Ukazała się kolejna  edycja  Zeszytów Wydziału Humanistycznego

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej wraz ze Studentami zredagowali monografię pod tytułem „Komunikacja w przestrzeni publicznej”. Tom  zawiera artykuły poświęcone mediom, public relations i komunikacji politycznej.

12.10.2016

Warsztaty dziennikarstwa radiowego

W studiu Radia NaGłos odbyły się warsztaty, które poprowadził Sebastian Wysoczański – prezenter Muzycznego Radia, który studiował dziennikarstwo w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.  Podczas warsztatów przyszli radiowcy poznali szczegóły dotyczące pracy prezentera radiowego, mogli zapoznać się z obsługą konsolety radiowej oraz programu emisyjnego DynaMIX wykorzystywanym w studiach rozgłośni radiowych w całej Polsce.

19.10.2016

Maciej Wowk w Radio NaGłos

Maciej Wowk – DJ, prezenter radiowy i wieloletni pracownik Muzycznego Radia  - spotkał się ze Studentami dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz Licealistami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze. Opowiadał, „jak przyciągnąć do siebie tłumy”. M. Wowk podkreślał istotę determinacji w dążeniu do celu, sumiennej pracy i wyciągania wniosków z poniesionych porażek.

26.10.2016

Nominacja profesorska

W Pałacu Prezydencki w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nominacji profesorskiej. Prof. Franciszek Mroczko odebrał z rąk Prezydenta RP nominację i uzyskał tytuł profesora w zakresie nauk społecznych.

27.10.2016

Porozumienie z  Żeromem

Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze i Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa zawarły porozumienie partnerskie.  Celem porozumienia jest wspólna realizacja przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych, a także współpraca w zakresie podnoszenia jakości kształcenia studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz uczniów klas dziennikarskich i medialnych.

27.10.2016

Udział w konferencji

Prof. Franciszek Mroczko prowadził  ogólnopolską konferencje naukową poświęconą zarządzaniu operacyjnemu  w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych  i pozarządowych.  Wygłosił także referat pt.  „Kultura i klimat proinnowacyjny”.

08.11.2016

Sesja w listopadzie

Studenci należący do Koła Naukowego komunikacji Wizerunkowej uczestniczyli w XXXIV Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.  Przedmiotem sesji były między innymi rewitalizacja miasta, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi.

08.11.2016

Udział w konferencji

Dr Mirosław Zdulski  uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Instytut Śląski w Opolu. Wygłosił referat pt. „Medialny obraz migracji Romów”.

08.11.2016

Wyjątkowe warsztaty z zarządzania kryzysowego

Studenci II roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej wraz z prof. Franciszkiem Mroczką obserwowali pracę Centrum Zarządzania Kryzysowego Jeleniej Góry. Studenci wraz z Wykładowcą odwiedzili Centrum w ramach zajęć dydaktycznych.

08-09.11.2016

Udział w konferencji

Dr Jerzy Widerski  uczestniczył w konferencji „Dialog Pokoleń” organizowanej w Warszawie przez   Towarzystwo Kultury Języka oraz Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW . Wygłosił referat pt. „Narcyzm w reklamie telewizyjnej – analiza ilościowa i jakościowa”.

09.11.2016

Udział w konferencji

Dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza  uczestniczyła w  XVI Szczycie Edukacji Medialnej (Media Education Summit), który odbywał się w Rzymie. Wygłosiła referat pt. „The Art of Everyday Sound – Student Local Radio”.  Organizatorem konferencji był John Cabot University.

15.11.2016

Udział w konferencji

Dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza  uczestniczyła w konferencji  „ Pogranicze w mediach – media na pograniczu”  zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński. Wygłosiła referat pt. „Budowanie tożsamości lokalnej w nowych mediach”.

21.11.2016

Walne zebranie członków koła naukowego Radio NaGłos

Odbyło się coroczne zebranie członków studenckiego koła naukowego Radio NaGłos. Podczas posiedzenia omówiono osiągnięcia minionego roku, wybrano władze nowej kadencji oraz opracowano tzw. ramówkę. W spotkaniu uczestniczyła dr Beata Telążka – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

23.11.2016

Zorganizowano seminarium naukowe

Dr Oliwia Tarasewicz-Gryt i dr Jerzy Widerski wraz ze Studentami z koła naukowego Komunikacji Wizerunkowej zorganizowali seminarium „Razem czy osobno – cudzoziemcy w przestrzeni UE”. W konferencji udział wzięli: prof. dr hab. Lucjan Puchalski (germanista), dr hab Aldona Wiktorska – Święcka (politolog, germanistka, europeistka), dr Jacek Trembecki (uczestnik operacji militarnych), Kinga Białek (trenerka, psycholog), Jacek Jakubiec (architekt), Anna Zelno (trenerka i konsultantka międzykulturowa).

23.11.2016

Udział w konferencji

Prof. Franciszek Mroczko uczestniczył w Polsko-Niemiecko-Czeskim Forum Kooperacji Firm  zorganizowanym przez  Karkonoską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W  Forum uczestniczył  między innymi Cezary Przybylski – Marszałek Województwa dolnośląskiego

24.11.2016

Udział w konferencji

Dr hab. Ilona Biernacka-LIgięza   uczestniczyłam interdyscyplinarnej konferencji  „Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego”, której organizatorem był Uniwersytet Śląski. Podczas konferencji wygłosiła  referat zatytułowany: „Młody głos w świecie mediów. Radio studenckie i jego rola w tworzeniu wspólnoty lokalnej”.

25.11.2016

Udział w konferencji

Dr Oliwia Tarasewicz-Gryt  uczestniczyła w kongresie  „Kompetencja miedzykulturowa jako klucz do zglobalizowanego świata”  zorganizowanym przez SIETAR Polska. Wygłosiła referat pt. „otwartość kulturowa jako wspólne wyzwanie dla biznesu, samorządu lokalnego i NGO”.

28.11.2016

Walne zebranie członków koła naukowego Komunikacji Wizerunkowej

Odbyło się coroczne zebranie członków studenckiego koła naukowego Komunikacji Wizerunkowej. Podczas posiedzenia omówiono osiągnięcia minionego roku, wybrano władze nowej kadencji oraz opracowano plan działań na przyszły rok.

12.12.2016

Promocja książki

W gmachu Biblioteki  i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego odbyło się spotkanie promocyjne poświęcone XI edycji Zeszytów Wydziału Humanistycznego „Komunikacja w przestrzeni publicznej. Uczestnikami wydarzenia były  władze uczelni i wydziału.  Przybyli także autorzy, studenci oraz media..  Gościem był  także Paweł Domagała  - Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jelenia Góra.

13.12.2016

Sesja w grudniu

Studenci należący do Koła Naukowego Komunikacji Wizerunkowej uczestniczyli w XXXV Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Pod obrady Radnych trafiły między innymi  uchwały dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. Gościem Sesji była dr Beata Telążka – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

14.12.2016

Kolejne warsztaty dziennikarstwa radiowego

Dawid Wenzel – prezenter, długoletni dziennikarz Muzycznego Radia spotkał się z Redakcją Radia NaGłos. Spotkanie miał charakter warsztatowy. Uczestnicy doskonalili umiejętności związane z prowadzeniem programu „na żywo”. Zajęcia obejmowały zagadnienia z zakresu warsztatu realizatora i prezentera radiowego.

23.01.2017

Warsztaty w Żeromie

Uczniowie klasy medialnej oraz Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej wzięli udział  w warsztatach, których celem było pogłębianie kompetencji komunikologicznych. Uczestnicy analizowali publikacje, które pochodzą z monografii pt. „Komunikacja w przestrzeni publicznej”, która ukazała się w ramach Zeszytów Wydziału Humanistycznego. Warsztaty prowadził mgr Piotr Iwaniec, a pracę młodzieży oceniali: Paweł Domagała - Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jelenia Góra, Małgorzata Kozińska – Dyrektor Liceum oraz prof. Franciszek Mroczko i dr Jerzy Widerski – Wykładowcy WNHiS.

22.02.2017

Debata poświęcona utworzeniu studiów magisterskich

 W Sali Senatu  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej zgromadzili się interesariusze i partnerzy uczelni zaproszeni przez władze wydziału, jak również wykładowcy i studenci. Na spotkanie przybyli: Marcin Zawiła – Prezydent Jeleniej Góry, Leszek Wrotniewski – Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry, Emilian Bera – Burmistrz Jawora, Małgorzata Kozińska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jeleniej Górze, Jacek Mędrak – Dyrektor administracyjny Jelenia Plast, Robert Obaz – Przewodniczący Komisji Zatrudnienia i Rynku Pracy Rady miejskiej Jeleniej Góry, Piotr Iwaniec – Przewodniczący Komisji ds. młodzieży Rady Miejskiej Jeleniej Góry, Daniel Antosik Zastępca Redaktora Naczelnego „Nowin Jeleniogórskich” oraz Maciej Wowk – dziennikarz Muzycznego Radia. Omówiono koncepcję i program  interdyscyplinarnych studiów magisterskich.

22-24.03.2017

Udział w konferencji

Dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji The EEA Scholarship Programme – A Plus in Education,  której organizatorem byli  Narodowa Agencja Rozwoju Nauki w Bukareszcie oraz Norweski Instytut Badawczy. Wygłosiła referat pt. „Enviromental education – the platform for future research”.

11.04.2017

Radio Wawa dla Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Michał Korczowski  - dziennikarz radia Wawa – omawiał zagadnienia związane z dziennikarstwem radiowym. Opowiadał o własnych doświadczeniach i przekazał studentom wiele wskazówek warsztatowych.

24-25.04.2017

Udział w konferencji

Dr hab. Aleksander Woźny uczestniczył w konferencji  10 lat PTKS. Dokonania dekady i perspektywy rozwoju studiów nad mediami i komunikowaniem  zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Wygłosił  referat pt.  „Nauki o komunikacji i mediach w świetle antropologii i hermeneutyki”.

09.05.2017

Wyjazd do Radia Opole

Redakcja Radia NaGłos spędziła cały dzień w Polskim Radiu Opole. Członkowie koła naukowego zwiedzili cała rozgłośnię, poznali zasady pracy poszczególnych działów oraz rozmawiali z pracownikami Radia. Rozgłośnia postanowiła przyjąć trzech studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej na wakacyjne praktyki pilotażowe.

23.05.2017

Wykład  pt.”Warsztat organizacji eventów”

Ewa Małachowska-Lijewska  - dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – opowiadała o zasadach organizowania wydarzeń. Wykład ilustrowany był przykładami powstałymi podczas organizowania Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Wykładu wysłuchali także licealiści z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Jeleniej Górze.

09.06.2017

Udział w konferencji

Dr Oliwia Tarasewicz-gryt uczestniczyła w konferencji   Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii,  której organizatorem była Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Wygłosiła referat pt. „Model współpracy międzysektorowej w projekcie społecznej odpowiedzialności. Studium przypadku WrOpenUp”.

03.07.2017

Nowe specjalności

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej przyjęła program trzech nowych specjalności, które utworzono na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Monitorując potrzeby lokalnego rynku pracy i uwzględniając preferencje młodzieży licealnej utworzono w tym roku następujące specjalności: event i kreowanie wizerunku, korespondent sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych oraz promocja w turystyce górskiej. 

 

• Filologia

15.10.2015

Dr Beata Telążka uczestniczyła w konferencji zatytułowanej: "Organizacja wdrażania projektu: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w Elblągu.

04.11.2015

Studenci I i II roku filologii angielskiej uczestniczyli w spotkaniu z amerykańską trenerką i psychologiem dr Pam Chubbuck. Tematem był rozwój osobisty i bioenergoterapia.

07.11.2015

Pan Marek Runiewicz, student 3 roku FA oraz członek samorządu studenckiego uczestniczył w jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń studenckich tego roku - Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Sejmie RP.

8-13.11.2015

Dr Stefan Ludwin wziął udział w spotkaniu pracowników KPSW z rektorami i pracownikami  Narodowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie oraz Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Winnicy.

18.11.2015

Warsztaty dla I roku filologii angielskiej z panią Jolantą Ratyńską pod hasłem: neurodydaktyka w szkole.

06-12.12.2015

Studenci germanistyki pod opieką dra Stefana Ludwina przebywali w miejscowości Königswinter pod Bonn, gdzie uczestniczyli w seminarium studenckim, organizowanym przez Haus Schlesien. Do grupy z Jeleniej Góry dołączyli także studenci PWSZ w Nysie.

26.02.2016 r.

Dnia 26 lutego 2016r. mgr Ewa Kazak (opiekun praktyk) oraz studenci II i III roku filologii angielskiej wezmą udział w konferencji oraz warsztatach językowych prowadzonych przez interesariusza zewnętrznego, czyli Szkołę Podstawową nr 8, na temat pracy z dziećmi w klasie integracyjnej.

Marzec 2016 r.

W marcu studenci i pracownicy Zakładu Filologii odwiedzą Szkołę Podstawową w Karpacz i wezmą udział w obchodach święta St. Patrick's Day.

18.03.2016 r.

18 marca odbędzie się kulturoznawczy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "A Glimpse of South Africa" oraz "Berlin in Ubersicht". Uczniowie wezmą udział w tańcach w kręgu oraz wysłuchają wykładu stypendysty Fundacji Kościuszkowskiej dra Józefa Zapruckiego.

Kwiecień 2016 r.

W kwietniu odbędzie się cykl wykładów językoznawczych dla uczniów jeleniogórskich liceów. Prowadzący wykłady - dr Józef Zaprucki.

09.03.2016 r.

Dnia 9 marca 2016 roku odbyło się spotkanie  przedstawicieli studentów
kierunku filologia z kierownikiem Zakładu Filologii mgr Magdaleną
Baczyńską oraz Prodziekan WNHiS dr Beatą Telążką.

Spotkanie dotyczyło analizy wyników pilotażowych ankiet LimeSurvey przeprowadzonych
wśród studentów na kierunku filologia. Nauczyciele akademiccy ww. kierunku
otrzymali wysoka średnią: FA - 4,61, natomiast FG - 4,51. Kierownik Zakładu Filologii dokonała analizy badania ankietowego oraz podziękowała studentom za rzetelne udzielenie odpowiedzi i merytoryczne uwagi dodatkowe.

 

• Pedagogika

25.10.2016

Studenci III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej wraz z kierownikiem Zakładu Pedagogiki - dr Elżbietą Zieją -  we wtorek, 25.10.2016 r., odwiedzili Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Podczas spotkania z przedstawicielami MOPS-u poznali strukturę organizacyjną jednostki oraz specyfikę pracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego. Dowiedzieli się wielu interesujących kwestii związanych z programem 500+. Ponadto pracownik MOPS-u przedstawił obecną sytuację rodzin zastępczych na podstawie swojej własnej, długoletniej pracy. Studentów bardzo zainteresowała możliwość zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Przedstawiciele jednostki opowiedzieli o realiach zatrudnienia oraz wymaganiach jakie musi spełniać kandydat.

"Wycieczka" była jedną z form uatrakcyjnienia tradycyjnych zajęć oraz pokazania pewnych treści ze strony praktycznej.

05.11.2015

Wizyta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

12.11.2015

Wizyta w Domu Dziecka w Kaczorowie - system opieki i wychowania w placówce

25.11.2015

Wizyta w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dąbrówka" w Jeleniej Górze - system opieki i wychowania w placówce wielofunkcyjnej

09-10.12.2015

Wykład Dyrektora Jeleniogórskiego Oddziału NFZ mgr Doroty Gniewosz pt. "Prawa młodego pacjenta"

15.12.2015

Organizacja i przeprowadzenie zabawy karnawałowej dla wychowanków Domu Dziecka w Kaczorowie

17.12.2015

Wizyta w DPS "Pogodna jesień" w Jeleniej Górze - poznanie systemu funkcjonowania opieki oraz przygotowanie i przeprowadzenie wieczoru kolęd

13.01.2016

Uroczyste spotkanie w Euroregionie Nysa połączone z wręczeniem nagród za najlepsze projekty promujące region - wyróżnienie studenta II roku PO-WiR Kornela Musiała w kategorii "Młodzi naukowcy" za projekt "Narkotyki i Ty"

28.03.2018
Spotkanie z maturzystami
Studenci  II roku Pedagogiki( P. Kruczek ,D. Olszowy) oraz dr L. Albański spotkali się z uczniami klas maturalnych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie .Przedstawiono bogatą ofertę studiów w KPSW , zapoznano z ze specyfiką studiów pedagogicznych ponadto rozmawiano o atrakcyjnych warunkach studiowania i życiu studenckim.

 

 

design by : LEMONPIXEL.pl