Możliwości zatrudnienia


 

Filologia germańska z językiem biznesu
 

 

 

Absolwent kierunku filologia, o profilu filologia germańska z językiem biznesu zostanie przygotowany do pracy zawodowej w różnych sektorach gospodarki i życia publicznego wymagających kompetencji interkulturowej, która ma umożliwić szeroko rozumianą mobilność transgraniczną. Jest to szczególnie ważne w regionie, który prowadzi na wielu płaszczyznach ożywioną współpracę z partnerami z Niemiec.
 
Powinien znaleźć zatrudnienie w:
- instytucjach,
- podmiotach gospodarczych działających w ramach współpracy transgranicznej między Polską i Republiką Federalną Niemiec,
- placówkach kultury,
- instytucjach samorządu lokalnego,
- biurach i organizacjach turystycznych,
- czasopismach i nowych mediach,
- organizacjach pozarządowych,
- agencjach podróży,
- małych i średnich przedsiębiorstwach,
- biurach tłumaczeń oraz wszędzie tam, gdzie niezbędne są filologiczne umiejętności i interkulturowe kompetencje. Dlatego też absolwent będzie umiał gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje, będzie kooperatywny i gotowy do uczestniczenia w pracy zespołowej. Będzie przygotowany również do uczestnictwa w życiu kulturalnym i gospodarczym oraz będzie rozumiał potrzebę nieustannego doskonalenia umiejętności językowych i kompetencji interkulturowych, także po zakończeniu studiów.

 

O profilu

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl