XXX Forum Ekonomiczne- praca dla studentów

Drodzy Studenci!

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa jest współorganizatorem XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które odbędzie się w dniach 7-9 września 2021. Zapraszamy wszystkich do współpracy i udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Każdy student, który zadeklaruje chęć udziału w Forum jako wolontariusz, otrzyma zakwaterowanie z wyżywieniem, bezpłatny wstęp na imprezy towarzyszące, a na zakończenie - certyfikat wolontariatu. Dodatkowo, każdy dzień pracy zostanie uwzględniony w harmonogramie praktyk zawodowych i zaliczony na ich poczet. Jest to wyjątkowa okazja do uzyskania kompetencji i doświadczeń niezbędnych w karierze zawodowej. Wszyscy chętni studenci proszeni są o przesłanie informacji zawierającej imię oraz nazwisko, adres mailowy i numer telefonu na adres dziekanatu WNHiS (dziekanatwnhis@kpswjg.pl) do dnia 10 czerwca 2021 roku. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem>>> design by : LEMONPIXEL.pl