Studenci III roku pedagogiki resocjalizacyjnej z kryminologią

Zgodnie z Zarzadzeniami  Dziekan WNHiS przesuwa się termin realizacji praktyki dla studentów VI semestru pedagogiki resocjalizacyjnej z kryminologią do dnia  5 września 2021. Dotyczy to studentów, którzy nie mogą zrealizować praktyki zgodnie z obowiązujacym harmonogramem ze względu na ogranicznia pandemiczne. Dla tych osób wyznaczony jest także dodatkowy termin obrony w dniu 10. 09.2021 pod warunkiem zaliczenia wszystkich pozostałych przedmiotów w terminie oraz oddania pracy dyplomowej do dnia 10.06.2021.
Zarządzenie Dziekan nr 7/2021>>>
Zarządzenie Dziekan nr 8/2021>>>


design by : LEMONPIXEL.pl