Protokoły KWNHiS 2020

Protokół nr 1/2020 KW z dnia 11.03.2020 r.
Załącznik nr 2 do Protokołu KW - opinia w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wyzdaiel Nauk Humanistycznych i Społecznych
System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
Załącznik nr 3 do Protokołu KW - opinia w sprawie zmiany tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział  Nauk Humanistycznych i Społecznych
Zmiany tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2019/2020
Załącznik nr 4 do Protokołu KW - opinia w sprawie pytań na egzamin dyplomowyc na kierunkach prowadzonych przez Wyzdiał Nauk Humanistycznych i Społecznych, obowiązujących studentów, którzy rozpoczeli studia począwszy od roku akademickiego 2017/2018
Załącznik nr 1 do opinii
Załącznik nr 2 do opinii
Załącznik nr 3 do opinii
Załącznik nr 4 do opinii
Załącznik nr 5 do opinii
Załącznik nr 5 do Protokołu KW - opinia w sprawie planu studiów i sylwetki absolwenta studiów podyplomowych w zakresie kryminalistyki i metod zwalczania przestępczości
Plan studiów podyplomowych w zakresie kryminalistyki i metod zwalczania przestępczości
Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych w zakresie kryminalistyki i metod zwalczania przestępczości
 

Protokół nr 2/2020 KW z dnia 23.09.2020 r.
Załącznik nr 2 do Protokołu KW - opinia w sprawie programów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, filologia germańska i pedagogika, które mają zastosowanie dla studiów rozpoczętych od roku akademickiego 2019/2020.

Program studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Załącznik nr 1 do Programu
Załącznik nr 2 do Programu
Załącznik nr 3 do Programu

Program studiów na kierunku filologia
Załącznik nr 5 do Programu
Załącznik nr 6 do Programu
Załącznik nr 7 do Programu
Załącznik nr 8 do Programu

Program studiów na kierunku pedagogika
Załącznik nr 1 do Programu
Załącznik nr 2 do Programu

Załącznik nr 3 do Protokołu KW - opinia w sprawie programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, który ma zastosowanie dla studiów rozpoczętych od roku akademickiego 2020/2021.
Program studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Załącznik nr 1 do Programu
Załącznik nr 2 do Programu
Załącznik nr 3 do Programu


Załącznik nr 4 do Protokołu KW - informacja w sprawie wyboru kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Załącznik nr 5 do Protokołu KW - opinia w sprawie planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na rok 2020
 

design by : LEMONPIXEL.pl