Protokoły KWNHiS 2019

Protokół nr 1/2019 KW z dnia 04.12.2019 r.
Załącznik nr 2 do Protokołu KW - informacja w sprawie przyjęcia wniosków wypływających z protokołu WKZJK
Załącznik nr 3 do Protokołu KW - opinia w sprawie przyporządkowania kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne II stopnia do dyscyplin naukowych
Załącznik nr 4 do Protokołu KW - opinia w sprawie programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Program studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia
Plan studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia
Załącznik nr 5 do Protokołu KW - opinia w sprawie określenia zasad i trybu przyjmowania na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia
Zasady i tryb przyjmowania na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia
Załącznik nr 6 do Protokołu KW- opinia w sprawie przyporządkowania kierunku turystyka biznesowa, studia stacjonarne I stopnia do dyscyplin naukowych
Załącznik nr 7 do Protokołu KW - opinia w sprawie programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku turystyka biznesowa
Program studiów kierunku turystyka biznesowa, studia I stopnia
Plan studiów kierunku turystyka biznesowa, studia I stopnia
Załącznik nr 8 do Protokołu KW - opinia w sprawie określenia zasad i trybu przyjmowania na kierunek turystyka biznesowa, studia I stopnia
Zasady i tryb przyjmowania na kierunek turystyka biznesowa, studia I stopnia
Załącznik nr 9 do Protokołu KW - opinia w sprawie tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2019/2020
Tematy prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akadmickim 2019/2020
Załącznik nr 10 do Protokołu KW - opinia w sprawie planu studiów i sylwetki absolwenta studiów podyplomowych w zakresie języka niemieckiego w turystyce, kulturze i biznesie
Plan studiów podyplomowych w zakresie języka niemieckiego w turystyce, kulturze i biznesie
Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych w zakresie języka niemieckiego w turystyce, kulturze i biznesie
design by : LEMONPIXEL.pl