Plan studiów/ Rozkład zajeć

Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych. Plan studiów

Terminarz zjazdów

Szanowni Słuchacze, zamieszczone plany zajęć mogą ulec zmianie, w związku z powyższym prosimy o ich sprawdzanie przed kolejnymi zjazdami.

Szczegółowe plany zajęć dla 2. semestru studiów

Termin oraz skład komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego  
design by : LEMONPIXEL.pl