Możliwości zatrudnienia

Kreowanie wizerunku i reklama
– moduł specjalnościowy na kierunku
Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

Kończąc studia kierunkowe absolwent osiągnie kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w:

  • redakcjach radiowych, prasowych i telewizyjnych,
  • agencjach public relations,
  • komórkach PR struktur administracyjnych oraz strukturach odpowiedzialnych za PR firmy,
  • instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych i urzędach (w działach komunikacji, promocji i reklamy),
  • biurach rzecznika prasowego,
  • biurach poselskich i sztabach wyborczych,
  • organizacjach non-profit.

Może być także zatrudniony jako:

  • doradca ds. mediów,
  • konsultant ds. mediów w instytucjach politycznych i biznesowych.

Będzie potrafił także stworzyć własne samodzielne miejsce pracy (portal internetowy, agencję reklamy, PR, eventową lub marketingu internetowego)
 

O module specjalnościowym

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl