Język niemiecki w turystyce i kulturze

Cel studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe JĘZYK NIEMIECKI W TURYSTYCE I KULTURZE wychodzą naprzeciw potrzebom regionalnego i lokalnego rynku w sektorach turystyki i kultury, które od pewnego czasu wskazują na niedostateczne przygotowanie pracowników w zakresie posługiwania się specjalistycznym językiem niemieckim. Studia mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych, poprzez doskonalenie kompetencji językowych, osób zatrudnionych w instytucjach kultury i podmiotach szeroko pojętej gospodarki turystycznej. Ich celem jest przygotowanie kadr do pracy w dwujęzycznym polsko-niemieckim środowisku biznesowym, a jednocześnie dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania produktów turystyki kulturowej, standardów profesjonalnej obsługi klienta w turystyce i kulturze, nowych środków komunikacji marketingowej oraz poszerzenie wiedzy na temat historii oraz materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru Dolnego Śląska.

Do kogo studia podyplomowe są adresowane:

do osób deklarujących znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1. Oferta skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich różnych kierunków, którzy pracują obecnie, bądź zamierzają w przyszłości podjąć pracę w instytucjach kultury i podmiotach obsługi ruchu turystycznego. Zakres tematyczny studiów szczególnie przydatny jest dla osób zatrudnionych w hotelarstwie, gastronomii, biurach podróży, punktach informacji turystycznej, atrakcjach turystycznych, muzeach i innych placówkach kultury, a także dla osób prowadzących działalność w zakresie pilotażu, przewodnictwa oraz transportu turystycznego. Słuchaczami studiów mogą zostać również pracownicy administracji samorządowej szczebla lokalnego i powiatowego odpowiedzialni za rozwój kultury i turystyki, kontakty międzynarodowe oraz promocję gmin i powiatów. W ramach studiów swoje kompetencje językowe z powodzeniem doskonalić mogą osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, a także osoby oferujące lub zamierzające oferować turystom z niemieckiego obszaru językowego różnorakie kursy, treningi i warsztaty np. rękodzieła, sztuki kulinarnej czy odnowy fizycznej i duchowej.

Czas trwania jednej edycji studiów podyplomowych: 2 semestry.
Koszt studiów: 1300 zł za 1. semestr.
Planowany termin uruchomienia studiów: 29.02.2020 r. 


WYMAGANE DOKUMENTY:

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18 (budynek nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 075 64 53 308 lub przesłać zeskanowane e-mailem na adres: dziekanatwnhis@kpswjg.pl.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

design by : LEMONPIXEL.pl