Charakterystyka studiów


Studia podyplomowe JĘZYK NIEMIECKI W TURYSTYCE I KULTURZE umożliwiają słuchaczom pogłębienie wiedzy oraz poszerzenie umiejętności komunikowania się w języku niemieckim w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania. Przedmioty związane z warstwą językową studiów poszerzają słownictwo specjalistyczne w obszarze turystyki i kultury oraz podwyższają kompetencje i biegłość językową w zakresie prowadzenia korespondencji biznesowej, tłumaczenia treści ofert rynkowych, poprawnego rozumienia dokumentów biznesowych oraz prowadzenia działań biznesowych, w tym negocjacji handlowych i technik sprzedażowych, na rynku niemieckim i innych rynkach z niemieckiego obszaru językowego. Przedmioty w obszarze marketingu, takie jak: kreowanie produktu turystyki kulturowej, standardy obsługi klienta w turystyce i kulturze oraz nowoczesne formy promocji, pozwalają słuchaczom z sukcesem poruszać się na wysoko konkurencyjnym rynku turystycznym oraz trudnym rynku sektora kulturowego. Przygotowują słuchacza do sprawnego funkcjonowania w polsko-niemieckojęzycznym środowisku biznesowym w aspekcie właściwego rozpoznawania oczekiwań klienta i kreowania odpowiadających tym potrzebom produktów turystycznych na bazie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska, samodzielnego przygotowania poprawnych lingwistyczne ofert rynkowych nie tylko w języku ojczystym, ale również niemieckim oraz prowadzenia skutecznej promocji na rynkach niemieckojęzycznych. Dostarczając słuchaczom zdywersyfikowanych kompetencji, zarówno twardych, jak i miękkich, studia podyplomowe JĘZYK NIEMIECKI W TURYSTYCE I KULTURZE zdecydowanie odpowiadają na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorstwa turystyczne i instytucje kultury na specjalistów łączących kwalifikacje biznesowe z umiejętnościami językowymi na wysokim poziomie.
design by : LEMONPIXEL.pl